"Pig heaven" nghĩa là gì?

Phải ăn no nê trước khi hy sinh. Photo by David Marcu

"Pig heaven" = Thiên đàng heo -> Đồn cảnh sát/nơi được cho là đàn heo sẽ bị giết làm thịt, tiêu thụ, đi chết/nơi mà lũ heo được sung sướng, mãn nguyện.

Ví dụ
But after the work was completed, they were all "sent on to pig heaven," we're told.

But if Detroiters are lucky, some ambitious restaurateurs (người quản lý, chủ nhà hàng) will plan some special events around it. Be prepared to be transported to pig heaven.

A football festival is on tap (đề cập đến, có thể có ngay khi cần đến) , I'll be in pig heaven, and little doubt last week's fiasco (sự thất bại) will be forgotten. That was when my son invited me to join him to watch the games there.

Bin Kuan

Tags: word

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc