"Burst a blood vessel" nghĩa là gì?

Aaaaaa. Photo by Stock Photography

"Burst a blood vessel" = Vỡ mạch máu -> Gồng hết sức lực để đạt mục tiêu hoặc kết quả nào đó; vô cùng tức giận và bắt đầu la hét.

Ví dụ
Steven Tyler's belting got the greatest of him when he burst a blood vessel in his vocal fold that prevented him from singing thoroughly.

Let me try to calm you down just a little bit before you burst a blood vessel worrying about a phantom (bóng ma, ảo tưởng) problem. Is Mo Salah human?

A VOTER furious over door-to-door election materials has branded the city’s Conservatives ‘absolutely unprofessional’ for telling him ‘not to burst a blood vessel’ after he launched a rant (lời nói huênh hoang, rỗng tuếch) over Facebook Messenger.

Bin Kuan

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục