"Head canon" nghĩa là gì?

Fan cứng của những cuốn tiểu thuyết. Photo by Clay Banks

"Head canon" có canon là danh sách các tác phẩm được công nhận là đúng của một tác giả -> từ này nghĩa là những chi tiết truyện/ý tưởng/quan điểm/giả thuyết do fan tự suy luận ra, chưa hề được tác giả công nhận nhưng dựa trên những chi tiết đã diễn ra trong mạch truyện chính, liên quan đến nhân vật và được hầu hết fandom công nhận. Chính vì mức độ hợp lí của các headcanon mà về sau nếu được tác giả đưa vào mạch truyện chính, thì headcanon có khả năng lớn trở thành canon. (nguồn: Facebook: Sherlock Holmes x John Watson - Phiên bản truyền hình và điện ảnh)

Ví dụ
In my own head-canon. Jurassic Park and The Lost World are their own complete arc, within their own Universe.

So fans must cherish the opportunity to sport the suit and make up their head-canon for Terry roaming the streets of modern-day Gotham City.

My personal head canon? Her friend in the comics Dazzler, the mutant (đột biến) intergalactic (ở giữa thiên hà) pop star taught her how to do a perfect matte lip (môi xỉn màu).

Bin Kuan

Tags: word

2 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc