"An open invitation" nghĩa là gì?

Ý gì đây? Photo by  Milada Vigerova

"An open invitation" = Lời mời công khai -> Lời mời tới ai để làm việc gì bất cứ lúc nào cũng được hay khi họ sẵn lòng; cái thu hút cho người ta làm điều phạm pháp (ví dụ: Tối không đóng cửa là "an open invitation" thì rất dễ cho kẻ trộm nhòm ngó và chú ý để đột nhập).

Ví dụ
An open invitation is extended to everyone to drop in and, don’t forget, admission is free too!

Beagle accepted an open invitation to the Canucks organization from the Union Gospel Mission to tour the facility and participate in a game.

Michael McDonald, an elections expert (chuyên gia) at the University of Florida, described the ruling as an “open invitation” to gerrymander (sắp xếp gian lận (những khu vực bỏ phiếu) để giành phần thắng trong cuộc tuyển cử) again in the future. “Hey look! You can use an unconstitutional map for one or two election cycles!” McDonald tweeted. “There is no moral hazard (may rủi, mạo hiểm) for a legislature who gerrymanders.”

Bin Kuan

Tags: word

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc