china

12 vòng quay của mặt trăng, tính ra khoảng 354 ngày thôi, nên thỉnh thoảng phải thêm tháng nhuận (để bù), lịch dương hiện nay được dùng...

phrase

Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết,  Tay không trắng tay lại về không?  Photo by Analise Benevides on Unsplash. 'Read &#...

word

chỉ lượn thôi, Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash. 'Window shopping' nghĩa là (hành động) lượn lờ các cửa hàng/cửa hi...