Journey in Life: 03/15/19

Search This Blog

Friday, March 15, 2019

"Between dog and wolf" nghĩa là gì?

Photo by James Peacock on Unsplash.

'Between dog and wolf' nghĩa là (khoảng thời gian) giữa lúc hoàng hôn/chạng vạng và tờ mờ sáng.

Ví dụ
There’s an evocative (gợi lên, khiến liên tưởng tới) French expression that refers to dusk (lúc chạng vạng, lúc tối nhá nhem) — entre chien et loup, or “between dog and wolf.” As a child, I’d fantasize (suy nghĩ viển vông, mơ tưởng) that when the day darkens a dog could turn into a wolf, as if the power of night could morph tame pets into wild beasts. And if you ventured outside at twilight, as many fairy tales warned against, you didn’t know whether you’d come upon a dog or a wolf.

Jean Pruvost, a linguist who has studied the expression “between dog and wolf.”, gave me some background on “entre chien et loup.” He says it comes from a Latin phrase, intra hora vespertina inter canem et lupum, that dates back to at least the 7th century. And it refers to the time when the daylight dims and you could mistake a dog for a wolf.

Phạm Hạnh

Chưa bao giờ

vợ đi shopping bằng ôtô của chồng, lúc trở về tức giận ném cái quần lót vào mặt chồng:
- anh xem đi, chắc lại của con thư ký của anh đây phải không, tôi thấy ở ghế sau ôtô, anh cứ liệu hồn, tôi mà bắt được anh với nó thì chết với tôi.

chồng liền thanh minh:
- vớ vẩn, cô ấy làm việc cho tôi 10 năm nay, tôi có thấy cô ta mặc quần lót bao giờ đâu...

Bài trước: Định mệnh

Popular Now