Journey in Life: 03/17/19

Search This Blog

Sunday, March 17, 2019

"Blows her stack" nghĩa là gì?

Photo by Dollar Gill on Unsplash.

'Blow one's stack' có từ stack là cụm súng dựng chụm vào nhau -> giống 'nổ súng' -> cụm từ này nghĩa là (đột nhiên) trở nên tức giận/bực tức.

Ví dụ
whenever Rachel faces serious adversity, Hahn blows her stack in gloriously unfiltered, unprintable bursts of profanity (lời báng bổ, tục tĩu).

The agents stroke their egos and things look to be back on track, before Sara blows her stack when Hayden tries to have an opinion.

Morning-show prank (trò chơi khăm) calls are set up by friends and families of unsuspecting victims. In one call, for example, a 52-year-old woman who is about to get married is offered a great deal on a reception hall. Then, in a second call, she is told the hall can't honor the price, and blows her stack when she is told she's probably too old to get married anyway.

Anna Chlumsky was an absolute dynamo in dealing with Meyer’s latest adviser Karen, who never makes declarative sentences and always tries to drop in on photo ops, and blows her stack with incredible passion and intensity once she gets pushed to the brink.

Phạm Hạnh


Quy Nhơn FM plan_long run, week 5

trời mưa lất phất, nhưng giáo án có bài long (easy) run, nên vẫn xỏ giầy ra đường; hình như mấy tuần còn lại chỉ recovery run thì phải, hẹn các ae thiện lành ngày 14/4... :)

tưởng như cả Hồ Tây là của riêng mình... 

còn cách này là cải thiện tốc độ thôi :D
sau hơn ba chục km, bát phở ngon tuyệt vời (phở vũ, văn cao)


Bài trước: Quy Nhơn FM plan_long run, week 4

Popular Now