Journey in Life: 05/23/19

Search This Blog

Thursday, May 23, 2019

"Finger in the pie" nghĩa là gì?

Photo by Ricardo Moura on Unsplash.
'Finger in the pie' = nhón tay vào miếng bánh -> là một dấu hiệu ám chỉ sự liên quan/tham gia của ai đó vào một việc nào đấy.

Ví dụ
Her spokesperson (phát ngôn viên) Oupa Segalwe says she couldn’t investigate (điều tra) the claims that the controversial (tranh cãi) Gupta brothers had a finger in the pie because the commission (nhiệm vụ) of inquiry (điều tra) into state capture was already looking into the matter.

Taxes (thuế) are high because everyone has a relative (họ hàng) --- a finger in the pie --- in NJ government. For instance, there are seven police departments (phòng ban, cơ quan), each with chiefs, cars, arsenals (vũ khí), anti-terrorism (chống khủng bố) military-surplus (dự trữ) vehicles (for when Al Qaeda attacks the Tacony-Palmyra Bridge) and outrageous pension (trợ cấp) and health plans (Would you like a 100%-of-your-salary-pension? Be a suburban NJ cop.), plus unlimited donut-time construction site duty between the Tac-Pal Bridge and Delanco, a distance of about ten miles.Do you not know a friend or relative who's in a New Jersey government job? I don't.

And I hope to keep my finger in the pie at Willie Mullins’s, which has been part of my life since I left school and I hope will be part of it for a long time to come. I owe Willie, Jackie and Patrick an awful lot.

Bích Nhàn

Chủ tịch HĐQT Traphaco Vũ Thị Thuận - Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019

from Traphaco: Tối 23/5/2019 tại Gem Center, TP. Hồ Chí Minh, Forbes Việt Nam vinh danh "50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019" (Women's Summit 2019). Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Traphaco lần thứ 2 được vinh danh trong danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Danh sách “50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam" được công bố bởi Forbes Việt Nam gồm những người đang tiên phong trong các lĩnh vực khác nhau, từ chính trị gia, doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội, khoa học và giáo dục, giải trí và thể thao.

"Điểm chung của những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam trong danh sách năm 2019 là tinh thần dấn thân, dám nghĩ dám làm, bền bỉ, giúp họ vươn lên thành công trong lĩnh vực của mình, đồng thời xác lập và khẳng định những giá trị mới với người phụ nữ thời hiện đại", ông Võ Quốc Khánh - Thư ký tòa soạn của Forbes Việt Nam cho biết.


Phụ nữ làm thế giới tốt đẹp hơn
Nhà hàng Phương Linh - Trần Thủ Độ

"Burn your fingers" nghĩa là gì?

Báo cháy là tờ báo cháy hay là báo cảnh sát có cháy? Photo by Elvis Bekmanis on Unsplash
'Burn one's fingers' = cháy những ngón tay, chỉ hậu quả hành động do mình gây ra (từ này giống kiểu 'chơi dao sắc có ngày đứt tay')

Ví dụ
The first-term MP said Ruto could burn his fingers if he doesn’t toe the President’s line (toe the line: tuân theo quy tắc một cách miễn cưỡng).
“Unless he goes back to the President and finds a way of working with him, Ruto will walk on a thinner line and his chances (cơ hội) will get harder,” Ngunjiri said.

“We will tell them don’t dare attempt it. You will burn your fingers,” the bench (quan tòa) said, adding, “it is 3-5% of lawyers who try to influence the registry whenever there is big case and bring a bad name to the lawyer community as well as judiciary (bộ máy tư pháp)”.

The problem with vague (mơ hồ, không rõ ràng) advice (lời khuyên) is that these more unknown products often carry a higher risk (mạo hiểm) profile , and without specific advise , i will probably burn my fingers , trying to execute (thực hiện) this adventurous approach.

Bích Nhàn

Popular Now