Xin đừng làm thế

khỉ đầu chó bỏ chạy (cùng hai con cái) khi bị đưa đi... thắt ống dẫn tinh :))
-----

NSW Health Minister Brad Hazzard said the trio were arriving at the facility when a lock on the door of their vehicle failed.

...Police went to the car park on Missenden Road and Lucas Street following reports of the escape, and officers from the Inner West Police Area Command Police called in experts from Taronga Zoo to help round up the rogue (kẻ lêu lổng, thằng ma cà bông) primates (thành viên của bộ động vật có vú phát triển cao nhất (gồm có người, khỉ khôngđuôi, khỉ đuôi dài, vượn); động vật linh trưởng).

Tags: sex

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc