"Work from home" nghĩa là gì?

Hình ảnh một nhân viên "tích cực" làm việc tại nhà. Photo by Anna Shvets from Pexels

"Work from home" hoặc "work remote" = làm việc tại nhà/ làm việc từ xa -> bạn có thể làm việc tại nhà hoặc bất kì địa điểm nào bạn thích ở một số ngày trong tháng. Nhưng với tình hình dịch bệnh hiện nay, "work from home" đúng nghĩa là chỉ ở nhà làm việc online mà thôi.

Ví dụ
Telecoms giant (công ty viễn thông khổng lồ) AT&T has also told its 245,000 staff to work from home where possible.

Microsoft is allowing and encouraging (khuyến khích) its employees (nhân viên) to work from home as the novel coronavirus outbreak (bùng phát) continues to spread in countries around the world.

As COVID-19 continues to spread, this seems an increasingly likely scenario. “Everyone who can work from home should work from home,” said Harvard epidemiologist (nhà dịch tễ học) William Hanage this week.

VNDirect Securities Joint Stock Company (công ty Cổ phần Chứng khoán) has also tested (thử nghiệm) work from home for its employees so that it can shift online. As soon as the epidemic broke out (dịch bệnh bùng phát), it set up safety regulations (quy định an toàn) and tested remote working scenarios (viễn cảnh) for its employees, it said.

Thu Phương

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục