"In the scheme of things" nghĩa là gì?

Chỗ làm việc tuy hơi chật chội nhưng khá ấm cúng. :D Photo by NeONBRAND on Unsplash 

"In the (grand/greater/whole) scheme of things" = trong tổng thể, cái nhìn hoàn chỉnh/ bản chất của sự vật, sự việc.

Ví dụ
My workplace (nơi làm việc) problem is extremely insignificant (không ra gì) and frankly embarrassing (đáng xấu hổ) in the scheme of things.

I’ve come to realize (nhận ra) it’s okay to mourn (thương tiếc) what is lost even if, in the grand scheme of things and the grand scheme of loss, a wedding may now seem trivial (không quan trọng).

In the grand scheme of things, sports isn’t really that big a deal. There are winners and losers in everything in life, so some of that doesn’t seem important right now to some people -- rightfully so.

While the draft lottery (vòng quay sổ số) may seem insignificant (không đáng kể) in the grand scheme of things, it would be best if the NBA could find a way to conduct (tiến hành) it fairly as they normally do.


Thu Phương

Bài trước: "If it's not one thing it's another" nghĩa là gì?
Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục