Philanthropy nghĩa là gì?

shared from fb giang le,
-----
Cám ơn các bạn đã gợi ý cách dịch từ philanthropy. Các phương án được đưa ra (thay cho dịch thành "từ thiện") là thiện nguyện, vị nhân, nhân đạo đều có hàm ý làm một điều gì đó tốt cho người khác (vô vụ lợi). Những phương án đó có thể giúp phân biệt philanthropy với charity nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ nghĩa.

Theo tôi hiểu philanthropy rộng hơn charity. Charity (hoạt đông từ thiện) là giúp đỡ (thường bằng tiền/hiện vật nhưng cũng có khi bằng công sức như Operation Smile) cho những người khó khăn, kém may mắn. Philanthropy bao gồm các hoạt động charity nhưng còn cả những lĩnh vực khác như tài trợ khoa học, nghệ thuật, giáo dục, y tế. Ở khía cạnh này philanthropy có phần tương đương với khái niệm "mạnh thường quân" của VN.

Ngược lại charity rộng hơn philanthropy ở chỗ mọi thành phần xã hội đều có thể tham gia (đóng góp từ thiện). Trong khi đó philanthropy gần như chỉ giới hạn trong giới giầu có. Khi nói tới một philanthropist người ta thường liên tưởng đến một người giầu bỏ tiền ra cho các hoạt động từ thiện hoặc mạnh thường quân tài trợ cho khoa học/nghệ thuật. Ngoài một số ngoại lệ, thường philanthropist là những người đã rời bỏ kinh doanh/chính trường (hoặc là những người giầu sẵn do thừa kế).

Luật của các nước Anglo-Saxon phân biệt public foundation (thường cho các hoạt động charity vd Red Cross) với private foundation (thường của các philanthropist như Bill Gates). Trong khi các public foundation luôn có mục đích từ thiện (hoặc các mục đích xã hội khác như bảo vệ môi trường, animal rights,...), private foundation không phải lúc nào cũng tốt, nhiều khi chỉ là một hình thức trốn thuế hoặc đánh bóng tên tuổi.

Bởi vậy ai đó có foundation mang tên mình chưa chắc đã là làm từ thiện hay mạnh thường quân. Chỉ khi nào được xã hội/báo chí công nhận là philanthropist thì mới chứng tỏ người đó có đóng góp thực sự cho cộng đồng. Nên nhớ những đóng góp đó chưa chắc vô vị lợi, có những người muốn lưu danh sử sách, quảng bá quan điểm/tư tưởng của mình cho hậu thế, thậm chí ngấm ngầm có động cơ chính trị (tốt hay xấu không bàn ở đây).

Nếu hiểu philanthropy như vậy thì phải dịch thế nào bây giờ?

Bài trước: Học viết văn

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc