Bill Clinton và các nhà tư bản tài chính phá hoại nước Mỹ như nào?

nhân dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh tq, mr. tập dự lễ ăn mừng và khoe khoang về ICBM (Inter-continental ballistic missile) - tên lửa liên lục địa/tên lửa vượt đại châu có thể tấn công nước mỹ trong 30 phút,

làm sao tq làm được như vậy?

đó là do bill clinton (trung thành với khẩu hiệu tranh cử 'it’s the economy, stupid'), cảm thấy có trách nhiệm/muốn cứu/giúp McDonnell Douglas (đang khắc khoải, được điều hành bởi các nhà tư bản tài chính, nên ko hiểu gì về sản xuất và kiểm soát chất lượng, công ty này, năm 1986, đã mất hợp đồng quan trọng bán máy bay quân sự F-22 cho chính phủ mỹ) bán 40 máy bay MD-90 ‘Trunkliners' cho tq,

tq đồng ý với điều kiện ký 1 hợp đồng phụ: McDonnell Douglas bán một số máy cái chuyên dụng để 'định hình và dập' các bộ phận máy bay cho 1 công ty tq bí ẩn (CATIC),

các máy này, theo các chuyên gia quân sự, có thể giúp quân đội tq cải thiện rõ rệt khả năng tác chiến của các máy bay về tốc độ, độ dài đường bay, thao diễn, và cũng có thể dùng cho tên lửa và máy bay ném bom,

bill clinton phớt lờ, chỉ cài vào hợp đồng là ko dùng cho quân sự, nhưng, tất nhiên, tq vi phạm hợp đồng và cũng chẳng mua mấy cái máy bay ‘Trunkliners' cho McDonnell Douglas đâu...
-----
photo credit: mattstoller.substack.com.

The Chinese agreed to buy the planes, but with one caveat. They wanted a side deal; McDonnell Douglas should sell a mysterious company called the China National Aero Technology Import and Export Corporation (CATIC) a set of specialist machine tools that shape and bend aircraft parts stashed in a factory in Columbus, Ohio.

When Chinese representatives went to Columbus, Ohio, workers wouldn’t let them see the tools, because workers realized that they would lose their jobs if the tools were sold to the Chinese. The Chinese then sent a letter to the corporation saying that the deal for the Trunkliners was at a stalemate, but if the machine tools were sold to a mysterious Chinese company, well, that would have a “big influence” on whether McDonnell Douglas could close the deal on the planes.

It wasn’t just the workers who caused problems. The government could have been a hurdle for McDonnell Douglas as well, because these weren’t just any old machine tools. “According to military experts,” reported the New York Times, “the machines would enable the Chinese military to improve significantly the performance abilities -- speed, range and maneuverability -- of their aircraft. And if diverted, they could do the same for missiles and bombers.” Selling the tools wasn’t just a commercial deal, the machining equipment was subject to export controls for sensitive national security technology.

It was an insane idea (ý tưởng điên rồ), selling the Chinese government this important machining capacity. The Pentagon protested vehemently (phản đối kịch liệt), as did Republican Congressman Tillie Fowler, who was on the Armed Services Committee. Fowler said allowing the transfer to reflects an ''emphasis on short-term gain at the expense of national security and long-term economic gain.'' And yet that’s what McDonnell Douglas sought, and what the Clinton administration pushed through. The Commerce Department cleared the deal, in return for a pledge (or behavioral remedy) that China would not use the tools to build missiles, but would dedicate them to a civilian aircraft machine tool center in Beijing.

McDonnell Douglas basically knew the behavioral remedies were fraudulent almost immediately; one of the most important pieces of equipment was shipped not to Beijing but directly to a Nanchang military plant.

Tags: economics

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc