“Get the lead out of feet” nghĩa là gì?

Đừng để đời chỉ là những tháng ngày được chấm công. Photo by UX Indonesia

“Get the lead out of (one's) feet” = nhấc cục chì khỏi chân, giống trong "chân đeo chì" đó các bạn -> cụm từ này nghĩa là làm việc với nhịp độ nhanh, làm liên tục và không trì trệ.

Ví dụ
Please get the lead out of your feet to complete this project.

Just 15 minutes left, so I must get the lead out of my feet to go back home on time.

I just sent the Trumpster a postcard asking him to tell Senate Majority Leader Mitch McConnell to get the lead out of his feet and 115 H.R.38 passed and sent to him for signing.

Ka Tina

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục