“Get the vapors” nghĩa là gì?

Xù xì. Photo by  Jaroslav Devia

“Get the vapors” có từ vapor là hơi nước (hơi ẩm, chất khác lan toả hoặc treo lơ lửng trong không khí), vật hư ảo; sự tưởng tượng hão huyền; nghĩa cổ là cảm thấy ngất xỉu đột ngột -> cụm từ này nghĩa là bị ngất xỉu.

Ví dụ
Vapors is like, you get a whiff (luồng, hơi) of my success. Before I was successful, you ain’t paid me the time of day. Soon as I got hot, you get a whiff of my success. So you get the vapors.

Braff asked him what he feels when he sees Reyes now. “I get the vapors,” Faison said. He then added, “When I’m watching Scrubs now I’m like ‘Oh my gosh she’s so fine. What was I thinking? What did I do? How did I let that go?'”

“It would be nice to have that constant naughty threat of impeaching our poor, sweet President taken away. He doesn’t deserve it, my stars and garters (huy hiệu cấp tước Ga-tơ), he doesn’t. Every time I hear that talk, I get the vapors. And all we’d need to do is legalize a few gorgeous Mexican poolboys. Sounds heavenly.”

Ka Tina

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục