“Get the whetstone” nghĩa là gì?

Người đàn bà hóa đá. Photo by  John Salvino

“Get the whetstone” = nhận đá mài -> nghĩa là kẻ nói dối. Thời Trung Cổ, đá mài được dành cho người thắng cuộc của các cuộc thi nói dối.

Ví dụ
He’ll always get the whetstone. He snookered (đánh lừa) her in front of her peers and managers. He’s done it before. He’ll do it again.

“Never get the whetstone, all music sounds better on vinyl (đĩa hát), red at night sailor's delight, red in the morning sailor's warning, and real Irishmen celebrate St.

Since she previously was found guilty (tội) by the county and later by the appeals court on two counts of perjury (lời khai man trước toà, ngụy chứng), she has proven herself to get the whetstone.

Ka Tina

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục