Bill Clinton đã đưa ra những quyết định chiến lược tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ như thế nào?

một là, triệt để rời khỏi hệ thống thương mại hậu Thế chiến II (hệ thống được tổ chức xoay quanh tự do thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa các nước dân chủ, với dòng vốn tài chính bị hạn chế phần nào), bằng cách thông qua NAFTA, cứu trợ Mexico và các ngân hàng Mỹ, tạo ra Tổ chức Thương mại Thế giới, và mở cửa thị trường Mỹ cho Trung Quốc - "kẻ thù chiến lược" (độc tài) làm đối tác thương mại sâu rộng, (thời chiến tranh lạnh chưa bao giờ phụ thuộc vào Liên Xô về các đầu vào cơ bản, và hầu như ko buôn bán với họ).

hai là, sửa lại luật đầu thầu (quốc phòng) khiến các nhà thầu phải "sáp nhập hoặc biến mất/bốc hơi" (“consolidate or evaporate”) -> sáp nhập còn lại vài tập đoàn nhà thầu quốc phòng khổng lồ, những tập đoàn này khiến các chính trị gia nhìn thị trường chỉ qua các dòng chảy tài chính toàn cầu, chứ ko phải dòng chảy hàng hóa hay khả năng sản xuất (vì, một cách sai lầm, giả định rằng hàng hóa được "luân chuyển tự do" mà quên rằng tq là đối thủ tìm mọi cách tập trung hóa sản xuất để đạt được sức mạnh kinh tế và quân sự chiến lược)...
-----


The second choice was to reorganize (tái cơ cấu, tái cấu trúc) the American defense industrial base (nền tảng công nghiệp quốc phòng), ripping out (xé bỏ, xé toạc) contracting rules and consolidating power into the hands of a small group of defense giants.

In 1993, Defense Department official William Perry gathered CEOs of top defense contractors and told them that they would have to merge into larger entities because of reduced Cold War spending. “Consolidate or evaporate,” he said at what became known as “The Last Supper” (bữa tối cuối cùng) in military lore (chuyện dân gian). Former secretary of the Navy John Lehman noted, “industry leaders took the warning to heart.” They reduced the number of prime contractors from 16 to six; subcontractor mergers quadrupled from 1990 to 1998. They also loosened rules on sole source—i.e. monopoly—contracts, and slashed the Defense Logistics Agency, resulting in thousands of employees with deep knowledge of defense contracting leaving the public sector.

...The empowering of finance friendly giant contractors bent the bureaucracies towards only seeing global capital flows, not the flow of stuff or the ability to produce. This was already how most Clinton administration officials saw the world. They just assumed, wrongly, that stuff moves around the world without friction (không ma sát), and that American corporations operate in a magic fairy tale where practical problems are solved by finance and this thing called ‘the free market.’ In their Goldman, McKinsey and Boston Consulting Group-ified haze of elitist disdain for actually making and doing real things, they didn’t notice or care that the Chinese Communist Party was centralizing production in China. They just assumed that Chinese production was ‘the free market’ at work, instead of a carefully state-sponsored effort by Chinese bureaucrats to build strategic military and economic power.

Tags: economics

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc