Journey in Life: Làm sao mà biết được nhỉ?

Tuesday, June 30, 2020

Làm sao mà biết được nhỉ?

nữ diễn viên Gwyneth Paltrow cho ra mắt thương hiệu "nến có mùi cực khoái" của cô ấy...
-----
...Back in January, the "vagina-scented" (mùi âm đạo) candle (nến) was released on her Goop website for $70 a pop and quickly sold out (bán hết veo).

FYI, the candle actually smells like a blend of "geranium (cây phong lữ), citrusy bergamot (dầu thơm), and cedar (cây tuyết tùng) absolutes juxtaposed (để (hai hoặc nhiều vật) cạnh nhau, để kề nhau) with Damask rose and ambrette seed," according to the site.

Well, now the former actor Gwyneth Paltrow is back with another product that might make you say, "Hmmm."

During an appearance Tuesday on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Gwyneth debuted her new orgasm-scented candle. Yep.

Bài trước: Tự do quá trớn

No comments:

Post a Comment