Còn dám mơ tưởng

người đàn ông ấn độ bị hai bà vợ đánh bầm dập vì... định lấy vợ ba :D
-----

S. Aravind, known as Dinesh, was first married in 2016, but decided to secretly marry a second woman earlier this year. 

It was reported by local media that Dinesh had physically abused both of his wives, causing both of them to return to live with their parents. 

Tags: india
Tags: marriage

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục