"Drop a brick" nghĩa là gì?

"Họa từ miệng mà ra" đó ạ!. Photo by krakenimages on Unsplash

"Drop a brick/clanger" có drop là tình cờ thốt ra/nói ra, brick là phạm sai lầm, clanger là sai sót -> cụm từ này nghĩa là vô tư nói gây khó chịu cho người nghe; "thả cục gạch", "quăng bom".

Ví dụ 
The boss came in and dropped a brick.
 
Andre dropped a brick when he called her by his ex-wife's name.
 
I went to my friend's house to drop a brick and I left without flushing (đỏ mặt).

Earlier this week, cabinet office minister Michael Gove dropped a spectacular (ngoạn mục) clanger when he inadvertently (vô tình) revealed (tiết lộ) that the Johnson government’s Brexit dealings are nonsensical (vô nghĩa).
 
Thùy Dương

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc