"Queer in the attic" nghĩa là gì?

Đâu ai là người bình thường khi say. Photo by Mariya Oliynyk on Unsplash

"Queer in the attic" = kỳ lạ trên gác mái -> (từ lóng) nghĩa là làm hành động điên khùng, tâm thần không ổn định, tình trạng say xỉn.

Ví dụ
That's not a tech problem, he's just a bit queer in the attic.

Daniel’s heart was in the right place, but he was queer in the attic if he thought Marx or Engels’ ideas would ever work.

Anyone who can boast (khoe khoang) we are the envy of Europe and proudly claim to follow the vision of IDS must be a bit queer in the attic!

Have decided the current Georgette Heyer phase needs to come to an end for a while. Have begun to dream with a Georgette Heyer-type voice narrating (kể lại). Have begun to insert Regency-style phrases into my own writing. It's got to stop! Or else I shall become queer in the attic!

Thu Phương

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục