Làm lành sau khi cãi vã

trẻ con cãi nhau rồi làm lành ngay được sau vài ngày,

là do trí nhớ kém, về già cũng thế,

có đoạn giữa là chúng ta buồn bực và thù dai thôi... :)
-----
Dear Dan,

My 10-year-old daughter wonders: If a child has been really mean to her best friend (for example, by tattling on her) and their friendship falls apart, how do they manage to become best friends again after only a couple of days?
—Aviel

That is the wonder of bad memory. We enjoy this benefit when we're young and then again when we're old. In between, we're unhappy and vengeful (nghĩ đến việc báo thù, đầy căm thù).

Bài trước: "Seo phì" ít thôi!
Tags: kid

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc