Người phu ngựa

shared from fb Đào Trung Thành,
-----
"Người phu ngựa của Yến Anh giúp ông đánh xe, hàng ngày đưa ông vào

triều. Cho nên, người phu ngựa mỗi lần gặp ai đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, một dáng vẻ rất cao ngạo. Vì sao ông lại cao ngạo vậy? Vì ông là người đánh xe của tể tướng, ông cũng phải thể hiện một dáng vẻ hơn người chứ, có một câu thành ngữ để miêu tả đó là "Cáo mà đòi oai như hổ".

Về sau vợ của người phu ngựa biết được, một ngày bà nói với ông ấy:
"Tôi phải bỏ anh, tôi phải đi thôi".
Người phu ngựa liền rất lo lắng, ông nói:
"Sao lại thế? Vì sao bà lại bỏ tôi vậy?", bà nói:
"Mọi người đều rất kính trọng đức hạnh của ngài Yến Anh, tể tướng Yến Anh vừa đức độ lại vừa khiêm tốn, còn anh thì vốn không có đức hạnh mà lại cao ngạo thế này, cho nên tôi không muốn sống cùng anh, tôi muốn bỏ đi".

Người phu ngựa nghe được cảm thấy xấu hổ, liền nói với vợ ông: "Tôi nhất định sẽ sửa đổi, bà đừng bỏ tôi nữa". Vợ ông thực sự cũng rất hiểu biết, lại biết tiến thoái mà khuyên bảo chồng mình. Đương nhiên, chồng bà cũng rất mở lòng tiếp nhận ý kiến của người vợ. Sau này, người phu ngựa này rất nghiêm túc sửa đổi, Yến Anh cảm thấy đức hạnh của ông tiến bộ rất nhanh, liền tiến cử ông làm đại phu của nước Tề."

-> Đẹp trai quá thì chỉ làm đến chức phu ngựa thôi. Quan trọng là có vợ tốt và khiêm tốn.

Tags: funny
Tags: UnD

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục