Rubic Sài Gòn

shared from fb Khăn Piêu,
-----
Theo "Kế hoạch tổ chức đi lại ở TP HCM từ 1/10" của Sở GTVT đăng trên Vnexpress thì

quyền đi lại của người dân sẽ phụ thuộc vào 6 yếu tố sau:

- Người: người thẻ xanh, thẻ vàng hay thẻ đỏ.

- Nhà: nhà đang ở vùng xanh, vùng vàng hay vùng đỏ.

- Nơi làm: làm ở vùng xanh, vùng vàng hay vùng đỏ.

- Tuyến đường: từ nhà đến nơi làm đi qua vùng xanh, vùng vàng hay vùng đỏ.

- Làm gì: làm nghề xanh, nghề vàng hay nghề đỏ.

- Đi bằng gì: đi xe xanh, xe vàng hay xe đỏ.

6 phương diện xanh đỏ vàng đúng bằng một con rubic. Người vẽ ra phương án này giả định Sài Gòn là con rubic chưa xoay, người xanh lại ở vùng xanh, con chim trên cành nó cũng xanh xanh.

Tiếc thay, Sài Gòn là một đại đô thị và dịch bệnh vừa như cơn bão tràn qua mọi hang cùng ngõ hẻm. Mối quan hệ xã hội, kinh tế, tình cảm, giao thương hàng chục năm nay và sự lây lan của dịch bệnh nhiều tháng nay đã xoay con rubic này xanh đỏ vàng lẫn lộn. Xác suất để một người có cả 6 yếu tố này xanh hết chỉ còn là một phần nghìn.

Một người xanh đang ở vùng đỏ cũng chả đi lại được.

Một người rất xanh, ở vùng xanh nhưng công việc ở vùng đỏ, có cho đi cũng chả ra đường đứng mãi làm gì.

Cả một hệ thống cồng kềnh cộng thêm bao nhiêu trợ giúp suốt ngày văn bản giấy tờ kiểm tra kiểm mẹ chỉ đạt được bình thường mới cho một phần nghìn dân số.

Các anh ơi,

Các anh hãy đuổi hết tổ tư vấn chuyên gia toàn xui dại các anh, cũng đừng hóng hớt giáo sư Việt kiều Việt canh gì nữa. Cả nước toàn ngu người ta không chết, mình các anh chuyên gia mà chết quá nhiều rồi.

Hãy bình tĩnh lại đi, dân nào phải đối tượng gì đâu toàn cha mẹ vợ con mình. Khẩu lệnh làm sao cho dễ hiểu, cứ xanh đỏ tím vàng lập phương chóng mặt, không thực hiện được đâu.

Tags: funny
Tags: khanpieu

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục