"Làm cha mẹ là phải hiểu con": quẳng đi

shared from fb Khăn Piêu,
-----
"Sinh ra ta là cha mẹ ta, người hiểu ta là Bào Thúc Nha"

Quản Trọng còn nói thế, mà các ba mẹ lấy đâu ra lý thuyết "làm cha mẹ là phải hiểu con". Nghĩ mình tầm Bào Thúc Nha hay gì?

Bào Thúc và Quản Trọng sinh cùng thời. Còn các ba mẹ, so với con, quá là lỗi thời rồi. Cách con một thế hệ, thậm chí ai sinh muộn thì hai thế hệ, ba mẹ hiểu con cũng tầm Putin hiểu Zelensky.

Ba mẹ nói chung sinh ra con và nuôi ăn đã là vĩ đại. Có tiền cho con thì tốt, không thì di truyền cho con tý duyên. Cười to không lo chết đói.
Photo by Bermix Studio on Unsplash


Chứ hãy vứt ngay mấy quyển sách dạy làm cha làm mẹ, hiểu con, hướng nghiệp con, này khác, của mấy ông bô bà khốt giáo sư. Càng giáo sư càng dốt. Sách vở nào đọc vào không thấy vui mà cứ thấy hoang mang, càng nghèo, càng bận càng hoang mang thì vừa dốt lại vừa thất đức, các ba mẹ cứ mạnh dạn vứt mẹ đi.

"Con ong làm mật yêu hoa, con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời. Con người muốn sống con ơi, phải yêu đồng chí, yêu người anh em". Thế hệ cha anh chúng ta nói như vậy mà đến thế hệ của tôi và các ba mẹ lại có những người một tay định che hết bầu trời của con, thật là tệ hại.

Lịch sử đi lên theo hình xoáy trôn ốc, phủ định của phủ định. Con khác cha là lẽ thuận tự nhiên. Thế giới được như ngày nay nhờ công của những cha mẹ không bắt con phải theo ý mình.

Nếu vợ, chồng cũng như vậy nữa thì càng tốt.

Không có gì quý hơn độc lập, tự do!

Bài trước: Rubic Sài Gòn

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc