Tham nhũng ở binh chủng thiết giáp Nga

shared from fb Phương Nguyễn,
-----
Tây dùng video và hình ảnh chiến trường để phân tích xe tăng Nga. Họ nhận ra vài thứ kỳ quặc.

Ví dụ ảnh dưới đây. Nó cho thấy xe tăng này không có pháo thủ. Che thế thì bố pháo thủ nhìn thấy gì, cho nên xe này không có pháo thủ. Hoá ra xe tăng Nga (dựa vào nhiều video khác) chỉ có 2 người.


Xe tăng hiện đại của Nga thì tổ tăng có 3 nhân sự. Chỉ huy tăng (kiêm liên lạc vô tuyến và phòng không), pháo thủ, và lái tăng (kiêm tiếp đạn nếu cần). Cả ba đều kiêm cả việc scanning.

Đội hình tăng Nga luôn đi ba chiếc. Mỗi chiếc (do tháp pháo xoay được) sẽ chĩa nòng về một hướng và scan khu vực mình chịu trách nhiệm. Ba chiếc sẽ scan đủ 360 độ.

Thế nhưng các đoàn tăng bị bắn, cũng như các đoàn tăng hành quân, hay dừng nghỉ: tất cả các xe tăng đều quay nòng về một hướng, như đi duyệt binh.

Hoá ra binh chủng tăng tham nhũng kinh hoàng. Trả lương cho 100 lính tăng, nhưng thực tế chỉ có 60 lính, còn 40 lính ảo để sĩ quan chia tiền cho nhau. Tương tự là ăn tiền ở khâu huấn luyện. Kết quả là ra trận thì mỗi xe tăng chỉ có 2 lính tăng + kỹ năng chiến đấu gà mờ. Thế là toi thôi.

Có clip rất nổi tiếng lính Ukraine phục kích rất gần, bắn một phát cháy luôn xe đi trong một đoàn tăng dài. Bọn tây nói nếu đoàn tăng đó đủ nhân sự, được huấn luyện kỹ và thiện chiến thì đám phục kích kia bị phát hiện ngay và bị bắn chết ngay từ đầu.

Tags: 5xu
Tags: columnist
Tags: ukraine

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục