Ấn ngọc bị cháy xém của Càn Long giá hơn 18 triệu USD

Ấn khắc chữ "Kỷ ân đường" bị cháy do liên quân Anh-Pháp phóng hỏa Viên Minh Viên năm 1860...
-----

On the side of the jade seal (ấn ngọc), there carved an imperial prose (bài thơ) named Jientang (the Hall of Jien), the order of Qianlong in remembrance of where he met his grandfather (nhớ lần gặp ông nội) Empeor Kangxi (Hoàng đế Khang Hy) in the Old Summer Palace (known as Yuanmingyuan).

This seal is still intact (nguyên vẹn) execept for some scars (vết sẹo, vết nhơ) of burning (cháy), which is believed to be the fire damage in 1860 when French and British forces sacked (cướp phá) the palace (cung điện).

Tags: art
Tags: china

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục