Có tiếng việt chưa nhỉ?

Google Docs sẽ sớm có những gợi ý khi bạn gõ, giúp bạn có bài viết súc tích, hay hơn...
-----
Google Docs could soon suggest (gợi ý) ways (cách) to improve (cải thiện) the quality (chất lượng) of your writing (bài viết) in addition to fixing

straightforward grammar and spelling errors (lỗi chính tả), the company has announced. A purple squiggly (nguệch ngoạc) line will appear under suggestions to help make your writing more concise (súc tích), inclusive (bao trùm), active (chủ động), or to warn you away from inappropriate (không thích hợp) words.


Bài trước: Quen dần đi thôi
Tags: idea

2 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc