Lạ ghê

top ngôi sao ở TikTok họp zoom với hội đồng an ninh quốc gia và thư ký báo chí nhà trắng về tình hình chiến sự ở ukraine, và mục tiêu chiến lược của mỹ ở đây... :)
-----
On Thursday afternoon, 30 top TikTok stars gathered on a Zoom call to receive key information

about the war unfolding in Ukraine. National Security Council staffers and White House press secretary Jen Psaki briefed the influencers about the United States’ strategic goals in the region and answered questions on distributing aid to Ukrainians, working with NATO and how the United States would react to a Russian use of nuclear weapons.


Bài trước: Nhanh thôi
Tags: ukraine

2 Comments

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục