"Say no more" nghĩa là gì?

Không nói nhiều, chốt đơn luôn!! Photo by Magnet.me on Unsplash

"Say no more" -> câu nói dùng khi muốn cho thấy là đã hiểu chính xác điều người nói muốn nói; 'không cần nói thêm nữa', 'khỏi phải nói nữa'.

Ví dụ
“He was my helper. Every time I texted him, I would say 'Layton, I need the trash taken out, and I need the dishes done.' And he would text him back, 'Say no more Mom. It's done.' I mean, he wasn't some thug (côn đồ) kid who was constantly in trouble,” said Layton’s mother, Shawna Bobst.

Sensational Nigerian act and CEO of 808 Recordz, Dotman teams up with Peruzzi on a jam captioned; “Say No More”. Below is the lyrics (lời nhạc) to the song to enable you sing along.

Yeah, I've got what you want for tonight sorted. Say no more.

Ngọc Lân

Tags: ngoclan
Tags: phrase

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục