Thác nước Grand Canyon chắc cũng được hình thành như này

"đảo khăn ướt" cỡ 2 sân tennis làm lệch dòng chảy sông Thames, London... :D
-----


Ministers have asked people to stop using wet wipes (khăn ướt), and the government is considering banning those that contain plastic (nhựa).

Fleur Anderson, a Labour MP, warned that when flushed down the drains (xả xuống hố xí/cống rãnh), wet wipes don't disintegrate (tan rã) and instead end up in the Thames, England's second-longest river.

Bài trước: Ca này khoai
Tags: science

2 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc