Băn khoăn căn cứ xác định lương tối thiểu giờ

lương thấp là do kỹ năng thấp,

quốc hội ko thể tuyên bố, ngày đấy ngày đó thì tất cả người lao động tăng kỹ năng lên được,

như thế ko khác gì các bác sĩ "chữa bệnh" cho bệnh nhân bằng cách tuyên bố họ đã khỏi bệnh...
-----
trích dẫn hôm nay… is from page 58 of my late, great colleague Walter Williams’s 2011 book, Race & Economics (original emphasis):


The real problem is that workers are not so much underpaid as they are under-skilled. And the real task is to help those people become skilled. Congress cannot do this simply by declaring that as of such-and-such a date, everybody’s productive output is now worth $7.25 per hour. This makes about as much sense, and does just about as much harm, as doctors “curing” patients simply by declaring that they are cured.

Tags: economics

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục