Phút cuối

phút cuối không phải lúc nháo nhào làm nốt việc (như thế tức là làm việc ko hiệu quả, ko đúng cách),

phút cuối phải là lúc hưởng thụ thành quả công việc (đã làm tốt, lên kế hoạch tốt từ trước)
-----

The last minute
Photo by Windows on Unsplash

If you do anything at the last minute that takes more than a minute, you’re not organizing (tổ chức, sắp xếp) your project (dự án) properly (đúng cách).

The last minute is not a buffer zone, nor is it the moment to double-check your work.

The last minute is simply sixty seconds to enjoy and to remind yourself that you successfully planned ahead.

Bài trước: Đừng bỏ cuộc
Tags: skill

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục