Bảo vợ tem tém cái mồm lại nhé

khách du lịch bị một phụ nữ bàn bên trong quán thịt bò hầm tức giận đâm hai nhát dao vì... vợ nói kháy nhân viên... :))
-----


A Manhattan woman was arrested hours after the red-meat ruckus (sự náo động ầm ĩ; sự om sòm) where police said the suspect became outraged Friday night after the 24-year-old victim’s wife made snide (ác ý, cạnh khóe) remarks (nhận xét) about the service and the waitstaff (bồi bàn) inside Ruth’s Chris Steak House.

Customer Joan Thompson, 41, intervened in the argument between the wife and a worker before grabbing a steak knife and stabbing the man in the lower back and armpit (nách) shortly after 10 p.m. at the restaurant on W. 51st St.

Thompson was charged (buộc tội, kết tội) with felony (trọng tội) assault and menacing (hăm dọa, đe dọa)

Tags: funny

3 Comments

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục