"Touch some grass" nghĩa là gì?

Ngoài kia còn biết bao thứ bổ ích!!! Photo by Vladyslav Tobolenko on Unsplash

"Touch some grass" -> câu nói khuyên ai đó nên ra ngoài nhiều hơn, hít thở không khí trong lành; 'chạm cỏ đi, mày chơi game quá nhiều rồi đấy'.

Ví dụ
So, if you’re a recovering politico, close your Twitter and put down your phone. Go outside and touch some grass.

‘I get the tribalism (trung thành với bộ lạc) – like, it’s fun to root for your team – but picking sides seems a little silly. You don’t know me, you don’t know anybody else. So, just… go touch grass.’

For a while now, “touch grass” has been an excellent burn to direct at terminally (vô phương cứu chữa) online gamers and trolls, a biting, succinct (ngắn gọn) way of telling them to put down the controller and get outside and argue with a tree for a change.

Perhaps in the future then, “touch grass” won’t just be a sick burn, it’ll be something doctors scribble (nguệch ngoạc) down on a prescription pad, too. 

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc