Cần 3 thứ để giác ngộ được chân lý

shared from fb Nguyễn Quốc Vương,
-----
Ngày xưa mới đi làm chỉ mong con gái khen, đồng nghiệp khen, sếp khen, xã hội khen.

Sau khi lấy vợ thì thấy làm gì thì làm vợ không khen là hỏng. Mọi cái khen khác vô nghĩa hết.

Triết gia xưa nói có lý thật. Để giác ngộ được chân lý người ta cần ba thứ: thời gian, trải nghiệm và suy ngẫm.

Nhiều người mất cả cuộc đời trăm năm đi tìm mà không thấy ba thứ ấy. Họ quên rằng để có chúng chỉ cần lấy vợ là xong.Những người đã thả ha ha

Là người giác ngộ ta bà mênh mông.

Đường đời trăm giáo nghìn chông.

Ngộ ra chân lý hóa không là gì.

Ngộ rồi cứ thế mà đi

Thời gian, trải nghiệm, ngẫm suy đường đời.

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc