Kinh ngạc với "siêu phẩm" váy gợi cảm hàng nghìn năm tuổi4.500 năm trước, giới quý tộc Ai Cập đã mặc như thế này rồi!

Chưa tưởng tượng được lúc đó người Việt hay người Anh, người Pháp và thậm chí cả người La Mã sẽ ăn mặc như thế nào. Với người Việt thì dễ là vỏ cây (như người Rục ở Quảng Bình, họ hàng gần nhất với người Việt và người Mường, có thể coi như là bảo tàng sống cho tiếng Việt cổ, cũng là những người từ chối văn minh Trung Hoa và tiếp tục sống trong hang đá cho tới thế kỷ 20).

from fb Linh Hoang Vu,
-----
A 4,500-year-old Egyptian dress (váy) was painstakingly (chịu khó, cần cù; cẩn thận) reassembled (tập hợp, lắp ráp) from approximately (xấp xỉ) 7,000 beads (hạt cườm) found in an undisturbed tomb (ngôi mộ nguyên vẹn) in Giza, Egypt. The dress is thought to have belonged to a female contemporary of King Khufu (2589-2566 BC). While the original strings had disintegrated (tan rã, phân hủy) over the years, the beads were still in their original position, allowing for an accurate reconstruction. Although the color of the beads had faded (tàn phai), they were originally blue and turquoise (màu ngọc lam). Initially believed to have been worn for a dancing ritual (múa ở nghi lễ), the dress's heavy weight suggests that it may have been used during funerals (đám tang), according to archaeologists (nhà khảo cổ học).

source: museum of artifacts,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc