"Text neck" nghĩa là gì?


Photo by Daria Nepriakhina 🇺🇦 on Unsplash

"Text neck" có text là nhắn tin -> từ này nghĩa là tình trạng đau nhức, cứng khớp, thậm chí là chấn thương do cúi nhìn thiết bị điện tử quá lâu.

Ví dụ:
"Remarkably (đáng chú ý), nearly 70% of our outpatient department patients (bệnh nhân khoa ngoại trú) fall into this category (rơi vào trường hợp này). People often use their gadgets (vật dụng) with their necks bent (cúi cổ) for prolonged periods (trong thời gian dài) leading to a condition (dẫn đến tình trạng) called text-neck syndrome.

By adopting preventive measures (áp dụng biện pháp phòng ngừa) such as maintaining proper posture (duy trì tư thế đúng), taking breaks (nghỉ ngơi), and engaging in exercises (tập luyện thể thao), we can mitigate the risk (giảm thiểu rủi ro) of text neck syndrome and promote overall neck and back health (tăng cường sức khỏe tổng thể của cổ và lưng).

In conclusion, text neck syndrome is an emerging health concern (mối quan tâm gần đây về sức khỏe) in our digital-centric world (thế giới tập trung vào kỹ thuật số). The symptoms and signs (triệu chứng và dấu hiệu) associated with it are uncomfortable and can impact your overall well-being (hạnh phúc tổng thể).

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc