"Rate parity" nghĩa là gì?

Photo by Ishan @seefromthesky on Unsplash


'Rate parity' = sự ngang bằng giá -> nghĩa là việc giữ giá niêm yết cho phòng, đêm ở... giống nhau trên mọi kênh phân phối, nền tảng (web, ota...) công khai, ngoại trừ khách hàng trung thành hoặc chương trình tri ân khách hàng.

Ví dụ
WebBeds launch online tool at ITB to improve rate parity.

A Hotel Guide for Avoiding OTA Panic and Rate Parity Games.

New Hotel Rate Parity and Distribution Issues for 2023 and How to Fix Them.

The discussion around the pros and cons of rate parity has been around for almost a decade now.

Phạm Hạnh

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc