"Crowd pleaser" nghĩa là gì?

Đám đông tụ tập ở quảng trường St. Peter để nghe Giáo hoàng. Ảnh: Getty Images

Một 'crowd pleaser' là người nào đó hay vật gì được lòng, được ưa thích bởi số đông nhiều người.

Ví dụ
That kiss between Prince William and Princess Catherine was a real crowd pleaser.
The appearance of Madonna at the music festival was a crowd pleaser.

Xin lưu ý
Nếu ai đó được mô tả là một phần của 'the in-crowd', có nghĩa là họ thuộc về một nhóm người ưu tiên hay được ưa thích, hợp thời.

Jane was keen to be part of the in-crowd so she bought the latest designer clothes.

Thực tế thú vị:
Ngày 11 tháng 2 năm 2013, Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố từ chức. Benedict 85 tuổi là giáo hoàng đầu tiên từ chức trong 600 năm. Ông nói ông không còn khỏe cả thể chất hay tinh thần để lãnh đạo 1,2 tỉ giáo dân trên toàn thế giới.

BBC

Tags: word

1 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc