Journey in Life: 06/04/13

Search This Blog

Tuesday, June 4, 2013

"Have Had Your Day" nghĩa là gì?

Xe lửa hết thời rồi chăng? Không, ở các nước có IQ cao, đường sắt cao tốc dành cho bà già đi chợ, trẻ em đi học... hàng ngày. Ảnh: ga shinkansen Kyoto, 6 Aug 2009, 9:21 AM.

'Have had your day' có nghĩa là một người hay một vật đã sống qua những ngày tháng của họ, và bây giờ đã hết thời.

Ví dụ
“Until very recently, travelers in the U.S. have chosen to get on an airplane for quick and affordable (ít tốn kém) transportation. So has the train had its day (liệu xe lửa có hết thời rồi không)? Maybe not. Because of increased security at airports and higher airfares, many passengers have shown a renewed interest in rail service. It may become popular (được ưa chuộng) once again.”

“I have the greatest respect for the police chief (cảnh sát trưởng). Over the last thirty years, he’s been a courageous leader. But frankly he has had his day (thời của ông đã qua rồi). Crime fighting (cách chống nạn phạm pháp) has changed and it’s time we appoint (bổ nhiệm) a successor who can take on new challenges.”

VOA


Popular Now