Journey in Life: 07/10/13

Search This Blog

Wednesday, July 10, 2013

Game online mối nguy hiểm cho giới trẻ hiện nay


rất hiểm :)))

Bài trước: Giáo dục giới tính cho con tuổi dậy thì thế nào?

Trò chơi mới ra ở Nhật Bản
Game Bắn ruồi
Game Trượt tuyết
Chiến hữu
What will you do if you can't get a woman?
Các nhà kinh tế đang tiếp quản ngành công nghiệp game
Ngành game sex ở Nhật Bản
Tư tưởng chống tư bản tạo ra trò chơi Cờ Tỷ phú đầu tiên

"To fly the nest" nghĩa là gì?

Một con chim ưng biển (osprey/ossifrage) hạ cánh sau lần bay ngắn, có lẽ là lần đầu. Photo courtesy Mr. T in DC.

'To fly the nest' (rời tổ) có nghĩa là rời khỏi nhà bố mẹ lần đầu tiên để dọn ra ở riêng một nơi nào đó.

Ví dụ
When David started university he had to fly the nest and live alone.
All the children have flown the nest so Mum now has a lot of spare time.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'A nest egg' (trứng lót ổ) nghĩa là một số tiền bạn dành dụm để dùng trong tương lai.

Jane is going to use her nest egg to buy a big house by the sea.

BBC


Popular Now