Journey in Life: 07/29/13

Search This Blog

Monday, July 29, 2013

Xôn xao tưởng lầm chim là...gián điệp

Các cư dân của ngôi làng Altınavya, tỉnh Elazığ nghi ngờ chú chim cắt (kestrel) nhỏ không chỉ bị mất phương hướng đơn thuần mà có thể là phương tiện do thám hiện đại của Do Thái khi họ thấy chú chim này đeo một vòng kim loại với dòng chữ "24311 Tel Avivunia Israel,", và đã giao nó cho chính quyền huyện.

Cơ quan này đã gửi chú chim đi kiểm tra sức khỏe cẩn thận để xem nó có mang vi mạch điện tử không. Kiểm tra X-quang đã được thực hiện tại Đại học Fırat ở Elazığ và kết quả 'chú chim chỉ là động vật hoang dã ở Israel'.  

Gắn thẻ cho chim là thông lệ phổ biến trong điểu cầm học (ornithology) vì nó giúp các nhà khoa học theo dõi lộ trình chim di cư.  

'Sau khi kiểm tra, các nhà chức trách quyết định không khởi tố chính thức và chú chim bị buộc tội đã được cho tự do bay đi,' :D

Sơn Phạm
ynetnews


"Case in point" nghĩa là gì?

Chú tôi là triệu phú nhưng là một điển hình sống rất giản dị. Photo courtesy: Aaron Friedman.

Case nghĩa là trường hợp, hoàn cảnh. Người Mỹ dùng 'case in point' (shared via VOA) để chỉ một thí dụ hay trường hợp rõ rệt để chứng minh một điều gì.

Ví dụ
“People assume that the super wealthy live extravagant (xa hoa phung phí) lifestyles (nếp sống). But you can find exceptions (ngoại lệ). My uncle is a case in point (một thí dụ cụ thể). He’s worth several million dollars. Still, he drives the same used car he’s had for years, rents a modest (giản dị) apartment, and donates most of his money to charity. He’s also an example (tiêu biểu) of someone who enjoys life.”

“It’s true. I’m no fan of technology. Not only do I avoid computers and personal communication devices (dụng cụ), but so do the characters (nhân vật) in the short stories I write. My latest best-seller (bán chạy nhất) represents a case in point. There are no references (không đề cập đến) to e-mails, the Internet or cellphones. How’s that for an example of what I believe?”

Popular Now