Journey in Life: 09/06/13

Search This Blog

Friday, September 6, 2013

"More bang for the buck" nghĩa là gì?

Ready to Rock. Photo courtesy U.S. Army.

'More bang for the buck' có một từ mới là buck, tiếng lóng để chỉ đồng đô la. More bang for the buck có nghĩa là một sự đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Thành ngữ này xuất xứ từ kinh phí quốc phòng của chính phủ Mỹ vào cuối thập niên 1960. Các chuyên gia quân sự cho rằng mua một loại vũ khí nào đó thì có lợi hơn là dùng tiền vào những chương trình phòng thủ khác.

Ví dụ
The laundry (quần áo để giặt) detergent (xà phòng) I bought costs the same as other brands (nhãn hiệu), but it’s much better at getting my clothes clean. With every wash I’m getting more bang for the buck. Next time, I’ll have to buy the larger size.

After years of living in an apartment, my daughter recently bought a house. While her mortgage (tiền vay của ngân hàng để mua nhà) payment is higher than what her rent was, owning a house represents a better investment over time. She knows it’s a lot more bang for her buck.

Huyền Trang
VOA


Popular Now