Journey in Life: 11/04/13

Search This Blog

Monday, November 4, 2013

Tham quan Đền Toshogu - Nikko

Ngày 22/8/2009

Đền Toshogu chính là lăng của Tokugawa Ieyasu, một Shogun đầu thời kỳ Edo và là người sáng lập Mạc phủ Tokugawa, cai trị Nhật Bản trên 250 năm cho đến năm 1868, được thần thành hóa thành một vị thần của đạo Shinto. 

Đức và Sơn đi Nikko từ 6h 30 phút sáng, 10h 18 phút đến ga Tobu Nikko, cao 538m trên mực nước biển.

Trong hệ thống đền Toshogu, thì Toshogu ở Nikko là đền chính, và để phân biệt với các Toshogu khác, nó được gọi là Nikko Toshogu. Đền Toshogu được dành để thờ linh hồn Ieyasu và 2 nhân vật khác có ảnh hưởng nhất đến lịch sử Nhật Bản đó là Toyotomi Hideyhoshi và Minamoto Yoritomo.

Khu vực đền trang trí cầu kì bao gồm hơn chục đền Shinto và Phật giáo trong khu rừng rất đẹp. Đền được Tokugawa Hidetaka, con trai của Ieyasu xây vào năm 1617. Ban đầu, chỉ là lăng tương đối đơn giản, sau đó thành vùng đẹp ngoạn mục như ngày hôm nay nhờ cháu nội của Ieyasu là Iemitsu mở rộng trong nửa thế kỷ 17.

Năm kiến trúc của Nikko Toshogu được Nhật Bản xếp vào hàng quốc bảo và ba kiến trúc khác là tài sản văn hóa trọng yếu. Hai thanh kiếm trong đền cũng là quốc bảo và hàng loạt thứ khác là tài sản văn hóa trọng yếu của Nhật Bản.


Cổng Yomeimon được bao phủ hoàn toàn với 508 hình chạm trổ thú vật, hình người… không còn một chỗ trống. Nó còn được gọi là cổng Higurashi-no-mon - tức là cổng ngắm cả ngày, vì bạn sẽ quên cả thời gian khi ngắm nghía các hình chạm trổ nên trời tối lúc nào cũng không hay.

Một hạng mục nổi tiếng ở đây là bức trạm khắc hình ba chú khỉ trên tường ngôi đền. Một chú bịt tai, một chú che mắt, một chú bịt miệng. Bức tranh hàm ý không nên nghe, không nên nhìn, không nên nói điều xấu.

Ảnh chụp 11:45 trưa ngày 22/8/2009.


"Without so much as" nghĩa là gì?

CEO visits POSCO-TBPC Welgrow work. Photo courtesy Blade195.

'Without so much as' có nghĩa là “không có ngay cả một điều gì đó...” Thí dụ sau đây sẽ giúp các bạn dễ hiểu hơn:

Ví dụ
Only a day before a group of CEOs came to visit, the boss asked me to organize a program of activities (hoạt động) for them. Despite all the preparations I made, he didn’t show any appreciation (cảm kích). I can’t believe he left the office without so much as a thank you!

Without so much as a press release (tuyên bố báo chí), networks have been quietly (âm thầm) adding Hispanic (người Mỹ nói tiếng Tây ban nha) characters (vai trò trong một vở kịch, chương trình truyền hình) to almost all of their biggest shows. Why they haven’t even formally (chính thức) mentioned (đề cập) what they’ve been doing could be because they’re rushing to keep up with the rapidly changing face of the U.S. population.

Huyền Trang
VOA

Popular Now