Journey in Life: 12/09/13

Search This Blog

Monday, December 9, 2013

Học cách mỉm cười khi sống chung với 2 phụ nữ :D


Cười mếu luôn ý... :))

Bài trước: Con hà mã bị tổn thương

Giấy vệ sinh in truyện kinh dị ở Nhật Bản
Trò đùa tai hại từ cuộn giấy vệ sinh
Những cuộn giấy vệ sinh lạ
Mẹo làm sạch sàn nhà vệ sinh
Hoảng hồn ma ở nhà vệ sinh công cộng

"Flag up" nghĩa là gì?

Jubilee bunting, Manchester Town Hall. Photo courtesy Smabs Sputzer.

'To flag something up' có nghĩa là nhấn mạnh tầm quan trọng, hoặc đề cập tới vấn đề gì để những người khác biết về nó.

Ví dụ
At the meeting Martin flagged up the issue of late payments. He said that we hadn't paid our suppliers for three months.
There are a couple of points that I'd like to flag up today: one is the increasing number of customer complaints and the other is the problem with our computer system.

Xin lưu ý
Nếu bạn đang flagging, điều đó có nghĩa là bạn đang yếu đi và mất năng lượng.

I worked really hard from 7am until lunch, but after lunch I was really flagging!

Thực tế thú vị:
Những lá cờ tam giác màu sắc trong bức ảnh trên được gọi là 'bunting' (nghĩa khác: chim sẻ đất), thường được thấy trong các lễ hội đường phố hay đám cưới ở Vương quốc Anh. Cờ có lịch sử lâu đời ở Vương quốc Anh, và trở nên phổ biến trở lại từ khi có lễ cưới Hoàng gia của Hoàng tử William và Catherine Middleton năm 2011.

BBC

Nelson Mandela, 1918-2013

Invictus

By WILLIAM ERNEST HENLEY

Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate,
I am the captain of my soul.

Previous post: An Economist_Econ Rhymes

Tâm trạng lão niên
Transform_Aug 29

Popular Now