Journey in Life: 12/24/13

Search This Blog

Tuesday, December 24, 2013

Cây thông Giáng sinh bên tòa nhà Mikimoto

Nghi lễ trang hoàng cây thông Giáng sinh được du nhập vào Nhật Bản do những nhà truyền đạo Cơ đốc đầu tiên, từ hơn 450 trước, nhưng cây thông Giáng sinh hiện đại đầu tiên được dựng lên ở Ginza mới chỉ 100 năm trước đây.

Ngày nay, một trong những cây thông Giáng sinh nổi tiếng nhất ở Tokyo cũng là ở Ginza: the Mikimoto Jumbo Christmas Tree, được dựng ngay mặt tiền tòa nhà thương mại Mikimoto, truyền thống đã có từ 37 năm...

Rất đẹp, phải không bạn?
Mikimoto Jumbo Christmas Tree, Ginza, Tokyo. Photo courtesy Junpei Abe.


"Branch out" nghĩa là gì?

A yew tree in the Compton Dundon churchyard. Photo courtesy Marilyn Peddle.

Nếu ai đó đang 'branching out', điều đó có nghĩa là họ đang bắt đầu làm điều gì đó mới hoặc khác cách họ thường làm.

Ví dụ
Jane has been working as a journalist since she left university but now she's branching out and writing a novel.
The supermarket has branched out and started selling clothes as well as food.

Xin lưu ý
Nếu ai đó 'holds out an olive branch' (chìa cành oliu), điều đó có nghĩa là họ đang cố gắng kết thúc tranh cãi một cách thân thiện và hòa bình.

Bob is always the first to hold out an olive branch after we have an argument.

Thực tế thú vị:
Cây thủy tùng (yew tree) là cây xanh cỡ vừa. Cây thường mọc cao đến 10 - 20 mét. Cây trong bức ảnh trên ở sân nhà thờ Compton Dundon, được công nhận hơn 1.700 năm tuổi.

BBC

Popular Now