"The cat's whiskers" nghĩa là gì?

Photo courtesy Ian Barbour.

'To be the cat's whiskers' là thành ngữ cổ, có nghĩa là tốt hơn những người khác.

Ví dụ
Mary thought she was the cat's whiskers in her new coat.
This is a posh school and everybody thinks its students are the cat's whiskers but the teachers know they are not!

Xin lưu ý
Cụm từ 'look like something the cat dragged in' được dùng để miêu tả cái gì đó rất bẩn hoặc rối tung.

My friends and I went to Rio last year during the Carnival. After partying all day and all night, we looked like something the cat dragged in.

Thực tế thú vị:
Mèo là nguyên nhân phổ biến của dị ứng vật nuôi. Protein trong nước bọt (saliva) của mèo, nước tiểu (urine) và vảy da chết có thể gây phản ứng dị ứng xuất hiện chỉ trong vài phút. Ở những người khác, có khi phải tới vài giờ những phản ứng này mới xuất hiện.

BBC

Tags: word

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục