word

Rural life. Photo courtesy Marina del Castell . ' Donkey work ' là công việc nặng nhọc, lặp đi lặp lại và nhàm chán. Ví...