Journey in Life: 06/29/14

Search This Blog

Sunday, June 29, 2014

"A sob story" nghĩa là gì?

Đắng lòng trẻ đến trường trong tuyết lạnh. Photo courtesy U.S. Army.

'A sob story' có một từ mới là sob nghĩa là khóc nức nở. Vì vậy a sob story là một câu chuyện cảm động khêu gợi nỗi buồn rầu và thương cảm cho người nghe hay người đọc. Một câu chuyện như vậy có thể là thật mà cũng có thể là giả.

Ví dụ
Carol gave me a ridiculous (vô lý) sob story after she didn’t turn in her homework assignment (bài tập về nhà). With tears in her eyes (mắt em rướm lệ), she told me she had written it, but her dog ate it! For that sorry excuse (lời xin lỗi đáng buồn, không có giá trị) she got ‘0’.

When the police stopped Jay for speeding (lái xe quá tốc độ), he got very emotional (hết sức xúc động). He had to get his wife to the delivery room (phòng sinh) right away, he explained. Then he started to cry as he talked about losing their first child. The officer felt badly after hearing this sob story (câu chuyện thương cảm) and let him go. A half hour later Jay’s new baby boy was born!

Huyền Trang
VOA

Popular Now